Wissenschaftliche Arbeitsgruppe

mehr_licht

Koło Naukowe Germanistów Wydziału Filologicznego UŁ

Misja

Mehr Licht!, czyli Więcej Światła!
Podobno to ostatnie słowa, które miał wypowiedzieć przed śmiercią Goethe. Dla nas są przede wszystkim motywacją do działania, aby dobrze przygotować każdy projekt.
Bitte folgen sie dem Licht!

Opis

Jesteśmy Kołem Naukowym Germanistów „Mehr Licht!” – organizacją studencką działającą przy Katedrach Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Interesujemy się językiem, literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego.

PL

DE