Institutsleitung

Dyrektor:
dr hab. Małgorzata Kubisiak

Z-a dyrektora:
dr Krzysztof Sakowski

Rada Instytutu:
dr hab. Joanna Firaza
dr hab. Jacek Makowski
dr hab. Artur Pełka
dr hab. Monika Kucner
prof. dr hab. Krystyna Radziszewska
prof. dr hab. Zenon Weigt
dr Elżbieta Kapral
dr Dariusz Prasalski
dr Dorota Kaczmarek
dr Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
dr Kalina Kupczyńska

PL

DE